logopefc logo


+421 911 463 886
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

logo
    pefc logo


: +421 911 463 886
: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Chránené územia

Evidenčné číslo: 461
Výmera chráneného územia: 35 800 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -

Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č. 1161/1988-32 z  30.6.1988, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v B. Bystrici č. 3/2005 z 9.3.2005 –  ú. od 1.5.2005

Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOP - S-CHKO Poľana

Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu bohatého výskytu tisu obyčajného  (Taxus baccata L.) v porastoch prirodzeného lesa  Starohorských vrchov.

Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Podlavice
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Banská Bystrica 36-14 

Evidenčné číslo: 1018
Výmera chráneného územia: 1 279 100 m2
Rok vyhlásenia: 1996
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici

Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v Banskej Bystrici č.6/1996 z 20.12.1996

Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOP - S-NP Veľká Fatra

Predmet ochrany: Zabezpečenie ochrany významného tokaniska a hniezdiska tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) vo Veľkej Fatre.

Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Dolný Harmanec
Katastrálne územie: Dolný Harmanec
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Donovaly 36-12, Banská Bystrica 36-14 

Evidenčné číslo: 1048
Výmera chránenéhoúzemia: 267 700 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1998

Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici

Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v Banskej Bystrici č.7/1998 z 30.11.1998

Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOP - S-CHKO Poľana

Predmet ochrany: CHA je vyhlásený z dôvodu zabezpečenia ochrany lesných spoločenstiev s  koncentrovaným výskytom rastlinných druhov z čeľade vstavačovitých. 

Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Banská Bystrica 36-14

Evidenčné číslo: 255
Výmera chráneného územia: 200 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1949
Rok poslednej novelizácie: 1983
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR

Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č. 1554/1983-32 z 31.3.1983,

Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOP - S-NP Veľká Fatra

Predmet ochrany: Ochrana a štúdium dynamiky vývoja zachovalého karpat. lesa v rôznych  vývojových štádiách s ohľadom na výskyt terciérneho reliktu - tisa  obyčajného, ako aj krasových foriem georeliéfu. Vedeckovýskumné,  náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Harmanec
Katastrálne územie: Harmanec
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra, OP Národný park Veľká Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-14 

Evidenčné číslo: 1110
Výmera chráneného územia: 2 224 900 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2001
Rok poslednej novelizácie: -

Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici

Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 4/2001 z 15.8.2001

Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOP - S-CHKO Poľana

Predmet ochrany: Ochrana zachov.komplexu klimax.les.spoločenstiev Kremn. vrchov vo 4.až 7.veg. stupni s prir.drev.zložením a typickou prirodz.štruktúrou, miestami až  prales.charakteru, na kt.sú viazané mnohé chránené a ohroz.druhy fauny  mont.stupňa Z. Karpát. 

Lokalizácia
Kraj: Žilinský, Banskobystrický
Okres: Turčianske Teplice, Banská Bystrica
Obec: Čremošné, Dolný Harmanec, Horná Štubňa, Kordíky, Turček
Katastrálne územie: Čremošné, Dolný Harmanec, Horná Štubňa, Kordíky, Horný Turček
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Kremnica 36-13, Banská Bystrica 36-14 

Evidenčné číslo: 1046
Výmera chráneného územia: 503 300 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1998
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici

Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v Banskej Bystrici č.4/1998 z 8.6.1998

Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOP - S-NP Veľká Fatra

Predmet ochrany: Územie predstavuje jeden z najvačších výskytov tisa obyčajného v oblasti Harmanca.  Príklad v minulosti rozsiahlejšieho zastúpenia tisu v harmaneckých lesoch. PR je mimoriadne vhodná pre vedecký výskum, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Dolný Harmanec
Katastrálne územie: Dolný Harmanec
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-11, 36-14 názov štandardizovaný bez zmeny 

Evidenčné číslo: 1045
Výmera chráneného územia: 286 500 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1998
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v Banskej Bystrici č.3/1998 z 8.6.1998, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v B. Bystrici č. 3/2005 z 9.3.2005 - ú. od 1.5.2005

Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOP - S-CHKO Poľana

Predmet ochrany: PR je vyhlásená z dôvodu zabezpečenia ochrany prirodzených lesných spoločenstiev s koncentrovaným výskytom tisu obyčajného (Taxus baccata). 

Lokalizácia

Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-14 

Evidenčné číslo: 1039
Výmera chráneného územia: 45 300 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1997
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v Banskej Bystrici č.16/1997 z 30.7.1997, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v B. Bystrici č. 3/2005 z 9.3.2005 - ú. od 1.5.2005

Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOP - S-CHKO Poľana

Predmet ochrany: PR je vyhlásená z dôvodu zabezpečenia ochrany územia s izolovaným výskytom duba plstnatého (Quercus pubescens) a s hojným výskytom chránených a  ohrozených druhov rastlín a živočíchov. 

Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-14 

 

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

check ssl certificate cloudflare status
created by: Marek Sarvas