logopefc logo


+421 911 463 886
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

logo
    pefc logo


: +421 911 463 886
: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Cieľom hospodárenia Mestských lesov Banská Bystrica s.r.o.  je dosiahnutie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, preto sa zúčastnilo v regionálnej certifikácii lesov podľa zásad SFCS a je držiteľom osvedčenia PEFC z roku 2006 platného do roku 2011, že Mestskými lesmi obhospodarovaný majetok je súčasťou certifikovaného regiónu Banská Bystrica - Zvolen. 


PEFC (Program for Endorsement of Forest Certificatin Schemes) – Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém PEFC bol založený v roku 1999 na podnet súkromných vlastníkov lesov. Rada PEFC má sídlo v Luxemburgu. Hlavným cieľom je podpora trvalo udržateľného obhospodarovania lesov prostredníctvom certifikácie nezávislou organizáciou. Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov je založené na environmentálne a sociálne prínosnom a ekonomicky životaschopnom obhospodarovaní lesov pre súčasné a budúce generácie. Schéma vychádza z pan-európskych kritérií a indikátorov trvalo udržateľného hospodárenia. Certifikačný systém PEFC vytvára rámec pre uznávanie kompatibilných certifikačných systémov. Každá národná certifikačná schéma je vytvorená na základe rôznych kritérií a prispôsobuje sa osobitostiam a špecifikám obhospodarovania lesov v danej krajine. Národné certifikačné systémy zostávajú nezávislé, ale navzájom spolupracujú v rámci PEFC tak, aby bola zaistená porovnateľnosť dreva pri jeho obchodovaní v medzinárodných podmienkach. Slovenský systém certifikácie lesov (SFCS) bol 12. 8. 2005 uznaný Radou PEFC za súčasť schémy PEFC. 44,2 % výmery lesov SR je certifikovaných podľa Slovenského systému certifikácie lesov, ktorý je súčasťou celosvetového systému certifikácie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov PEFC

mapa regionov

Výmera PEFC certifikovaných lesov vo svete dosiahla takmer 199 mil. ha k 17.11.07 bolo vydaných 3372 platných certifikátov C-o-C.

PEFC spolu s ostatnými medzinárodnými organizáciami (ENFE, BWI, UEF) zaradených ku skupine „Sociálne mimovládne organizácie“ vydali spoločné prehlásenie k Ministerskej konferencii o ochrane lesov v Európe, konanej vo Varšave v novembri 2007. Skupina organizácii je presvedčená, že vytvoriť „Lesy pre kvalitu života“ je cieľ, ktorý sa dá dosiahnuť iba prostredníctvom zodpovedných aktivít ľudí, ktorí sú priamo zainteresovaní v procese obhospodarovania lesov. Zároveň je potrebné zdôrazniť význam LH ako zdroja zamestnanosti a príjmov, a hlavne jeho úlohu prispievať k udržaniu a posilneniu lokálnych komunít a zabezpečovať trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí.

Iniciatíva PEFC Čína otvorila svoje pracovisko 25. 10.2007 v Pekingu. Na otvorení sa zúčastnilo viac ako 70 zástupcov z vládneho sektoru, LH, DSP, mimovládnych organizácii a certifikačných orgánov, výskumných organizácii a médií. Generálny sekretár Rady PEFC p. Gunneberg sa zároveň stretol so zástupcami štátnych lesov a certifikačnej rady a prerokoval s nimi možnosti rozvoja PEFC v Číne. Počas svojej cesty v Ázii p. Gunneberg zároveň navštívil Japonsko, kde sa stretol so zástupcami ministerstiev, súkromných spoločností z DSP a certifikačných orgánov.


Ako novú službu pre nákupcov a spotrebiteľov dreva a výrobkov z dreva, PEFC vytvoril novú funkciu vyhľadávania informácii o vydaných PEFC certifikátoch v PEFC registračnej databáze. Záujemcovia môžu v súčasnosti vyhľadávať certifikáty, ktoré sú zaradené do jednej z nasledovných skupín: 1. platné, 2. pozastavené, 3. odobraté, 4. ukončené, 5. ostatné – PEFC neuznané. Nové triedenie zabezpečuje, že sa všetky neplatné certifikáty automaticky vyradia z kategórie platných certifikátov.

PEFC v súčasnosti tvorí medzinárodnú produktovú databázu pre PEFC certifikované výrobky. Spotrebitelia budú mať možnosť vyhľadávať výrobky podľa jednotlivých výrobkových kategórii (napr. ihličnaté rezivo) alebo podľa obchodného mena jednotlivých firiem. Údaje do databázy sa v súčasnosti zbierajú prostredníctvom národných sekretárov a v momente keď bude k dispozícii minimálne 50% údajov, databáza bude spustená v on-line prostredí (predpokladá sa I. štvrťrok 2008).

Po prijatí Kamerunu a Uruguaja za členov PEFC vzrástol počet riadnych členov Rady PEFC na 33. Oba národné orgány začali pracovať na tvorbe národných štandardov, ktoré chcú v budúcnosti predložiť Rade PEFC na uznanie.

V súčasnosti prebieha proces uznávania a revízie 13 certifikačných schém. Žiadosti o uznanie predložili Rusko, revízia systémov prebieha v Lotyšsku a Španielsku. Verejné konzultácie prebiehajú v USA, Estónsku, Gabone, Taliansku, Poľsku, Belgicku, Dánsku, Švajčiarsku a VB.

Správy z národných riadiacich orgánov PEFC

Austrália– certifikovaný prvý výrobca drevených podláh (Australian Solar Timbers)

Rakúsko – nová webová stránka PEFC Austria (www.pefc.at)

Bielorusko – národný riadiaci orgán vytvoril web stránku, ktorá poskytuje informácie o PEFC certifikácii (www.belgiproles.by)

Kanada – Vláda provincie Quebeck vyhlásila, že producenti dreva budú musieť v krátkom čase dokladovať zodpovedné a udržateľné obhospodarovanie lesov. Jednou z možností je certifikácia nezávislou organizáciou, pod ktorú spadá aj PEFC.

Francúzsko – komisia pre svetový pohár v rugby spolu s francúzskym ministerstvom životného prostredia vytvorila environmentálny program, ktorý eliminuje dopady na životné prostredie počas tohtoročnej súťaže. Medzi inými opatreniami sa vyžaduje, aby bol používaný papier PEFC certifikovaný. Clairefontaine, medzinárodná papierenská spoločnosť, začala s iniciatívou pre propagáciu PEFC, keď v školskom roku 2007/2008 začala predávať svoje produkty s logom PEFC.

Nemecko - nová webová stránka PEFC Germany (www.pefc.de)  Rýchly nárast v používaní PEFC certifikovaného papiera – spoločnosti ako Deutsche Bank, Siemens alebo Ford sa zaviazali používať takýto papier.

Luxembursko – prvý viacúčelový dom postavený z PEFC certifikovaného dreva

Malajzia – prvý certifikát vydaný podľa národnej schémy certifikácie lesov (Rada certifikácie v Malajzii je členom PEFC, avšak schéma ešte nie je uznaná)

Slovinsko - Inštitút pre certifikáciu lesov začal informačnú kampaň o PEFC certifikácii podľa novo uznanej národnej certifikačnej schémy a zahájila sa tvorba regiónov.

Španielsko – Expo Zaragoza 2008 bude mať nosnú témy “Voda a trvalo udržateľné hospodárenie“. Spoločnosti, ktoré sa podieľajú na výstavbe pavilónov sa zaviazali používať drevo z obnoviteľných zdrojov, vrátane PEFC.

Veľká Británia – dodávateľ stavebného materiálu a dreva Jewson vyhlásil, že vo svojich 4 predajniach v okolí olympijského štadiónu v Londýne bude predávať iba certifikované drevo a výrobky z dreva, medzi nimi PEFC certifikované

USA – výrazný nárast v počte C-o-C certifikátov (150% od septembra 2007)

Čína –seminár o Obchode s drevom z legálnych a trvalo udržateľných zdrojov Číne

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

check ssl certificate cloudflare status
created by: Marek Sarvas