logopefc logo


+421 911 463 886
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

logo
    pefc logo


: +421 911 463 886
: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.  hospodária od roku 1995 na výmere 7363 ha lesných pozemkov. Rozprestierajú sa na území Slovenského Rudohoria, Kremnických vrchov, Veľkej Fatry a časti Starohorských vrchov od nadmorskej výšky 340 m.n.m. pri rieke Hron po 1498 m.n.m. na vrchu Malá Krížna.

Z tejto pôdy je nasledovné zastúpenie podľa kategórie lesa : lesy hospodárske 65%, lesy osobitného určenia 10%, lesy ochranné 25%.

Sklon terénu v % výmery : 

  • sklon 0-20% je 1%
  • sklon 21-40% je 9%
  • sklon 41-50% je 18%
  • sklon 51% + je 72%

Z uvedených údajov je zrejmé, že hospodárenie v týchto terénnych podmienkach je veľmi náročné a nákladné. Používané ťažbové technológie sú pri komplexnej výrobe od ťažby, približovania a manipulácie nasledovné : 10% traktorové, 30% kombinácia kone a traktor, 60% lanovky.

Drevinová skladba ťažby decenálneho etátu je nasledovná: ihličnaté dreviny 35% a listnaté dreviny 65%. Podiel náhodnej ťažby z celkovej ťažby za obdobie rokov 1999 až 2007 je 12%. Územie na ktorom firma hospodári je svojou zachovalosťou, prírode blízkou štruktúrou a tiež výskytom chránenej dreviny tis obyčajný záujmovým územím orgánov ochrany prírody, ale aj turisticky veľmi zaujímavým územím.

Celkovo je vyhlásených 8 maloplošných chránených území o výmere 407 ha zameraných na ochranu tisu obyčajného, tetrova hlucháňa, čeľade vstavačovitých, duba plstnatého, zachovalých klimaxových spoločenstiev Kremnických vrchov, kultúrna pamiatka drevený vodný žľab z 19. storočia a veľkoplošné chránené územie NP Veľká Fatra o výmere 2164 ha.
Poslaním firmy je zosúladiť požiadavky hospodárske, spoločenské a možnosti prírody s cieľom zhodnocovať majetok vlastníka. Tento cieľ firma zabezpečuje prostredníctvom nasledovných výrobných činností – pestovanie, ťažba a obchod s drevom. Všetky činnosti sú realizované dodávateľským spôsobom.

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. získali osvedčenie , že lesný majetok vyššie uvedeného užívateľa je súčasťou certifikovaného regiónu a spĺňa podmienky pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov podľa zásad definovaných v dokumentoch „ Slovenského systému certifikácie lesov „(SFCS 1002:2004) definujúcich trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov.

Cieľom je umožniť nám prístup na rozvíjajúci sa trh s drevom certifikovaným v rámci PEFC „Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém“.

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

check ssl certificate cloudflare status
created by: Marek Sarvas