Upozornenie

Ničivá búrka, ktorá zasiahla Banskú Bystricu v noci zo 18.8.na 17.8.2021, poškodila aj viaceré lesné porasty, ktoré sú v správe Mestských lesov Banská Bystrica s.r.o. Prosíme návštevníkov lesov o zhovievavosť pri odstraňovaní následkov kalamity, nakoľko jej rozsah evidujeme v tisíckach metrov kubických. Taktiež prosíme o opatrnosť pri návšteve lesov, najmä na Urpíne, Vartovke, za Alpínkou, Laskomerskej doline, ako aj na iných lokalitách. Na odstraňovaní následkov ničivého prírodného živla sa intenzívne pracuje, vzhľadom na jej rozsah si to však bude vyžadovať dlhší čas.

Za pochopenie ďakujeme.

Webra solutions s.r.o