RAKYTOVO ŽĽAB

Rakytovo Dolný Zinzolen foto Ing.Apfel
Žľab v závere f.Ing.Apfel
Nákres žľabu autor Ing.arch.Sticzay
Pôvodný pelster f.Ing.Apfel
Ručné približovanie dreva k žľabu f.Ing.Apfel
Spojovací kolík foto Ing.Apfel
Stav pred rekonštrukciou f.Ing.Apfel
Stav pred rekonštrukciou 2 f.Ing.Apfel
Webra solutions s.r.o