PRÁCA V LESE

Ochrana proti zveri Japeň foto Ing.Apfel
Nová technikana približovanie foto Ing.Apfel
Lanový systém Koller K501 Cenovo f. Ing.Apfel
Lan. systém VLU 4 Japeň foto Ing.Apfel
Približ. linka po VLU4 Japeň foto Ing.Apfel
Oddych lesníkov pod tisom foto Ing.Apfel
Ochrana tisu tienením Šípovo foto Ing.Apfel
Práca lesníka Šípovo foto Ing.Apfel
Prečistka vrškovaním v buku foto Ing.Apfel
Lanový systém Syncrofalke Bystrice foto Ing.Apfel
Vyľadnená cesta II.08 Čabraď foto Ing.Apfel
Výuka v lese Šípovo foto Ing.Apfel
Zimná údržba ciest 2005 foto Ing.Apfel
Približovanie koňom Ištvánka f.Apfel
Približovanie koňom Zalámaná f.Apfel
Približovanie koňom Macová f.Apfel
Značenie vlastníckych hraníc f.Apfel
Vyzdvihovanie prirodzeného zmladenia f.Apfel
Výroba odrážok f.Apfel
Webra solutions s.r.o