PODLAVICKÉ VÝMOLE


Evidenčné číslo:
1048
Výmera chránenéhoúzemia: 267 700 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1998
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v Banskej Bystrici č.7/1998 z 30.11.1998
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOP - S-CHKO Poľana
Predmet ochrany: CHA je vyhlásený z dôvodu zabezpečenia ochrany lesných spoločenstiev s  koncentrovaným výskytom rastlinných druhov z čeľade vstavačovitých. 

Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Banská Bystrica 36-14
Webra solutions s.r.o