Rakytovo plavenie 23.4.2016

Otvorenie plavenia Rakytovo 2016 autor foto: Turek
Odborný výklad k Rakytovu foto: Turek
návštevníci foto: Turek
háčikári foto:Apfel
pomocníci
splavené drevo 2016
doborný výklad mokraď Rakytovo Apfelová
Webra solutions s.r.o