Pozvánka na prechádzku Laskomerskou dolinou s odborným výkladom

Pozvánka na

Prechádzku lesom Mesta Banská Bystrica  v doline Laskomer

Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Mestskými lesmi Banská Bystrica s.r.o.  a NLC Zvolen Vás pozývajú na prechádzku lesom.

Uskutoční sa dňa 29. júla 2020 v lokalite Laskomerská dolina.  Trasa je dlhá päť kilometrov so 150 metrovým výškovým prevýšením, vedená po lesných cestách a linkách. Zahájenie podujatia bude o 10 hod na Pumptrackovej dráhe (bývalé škvárové futbalové ihrisko). Pripravené sú zážitkové aktivity lesnej pedagogiky, poznávanie drevín, rastlín a zvierat. Budú prezentované postupy prírode blízkeho pestovania lesa Ing.Eduardom Apfelom. Je nutné obliecť sa do každého počasia a do terénu. Prístup na zhromaždisko je možný od Medeného Hámru a od Novej nemocnici.  Žiadame o nahlásenie účasti do 27. júla 2020 z dôvodu obmedzeného počtu zúčastnených (60) na e.apfel@lesybb.sk, bližšie informácie na www.lesybb.sk.

 

 

22.07.2020

Webra solutions s.r.o