Pozvánka na 12.ročník plavenia v drevenom vodnom žľabe Rakytovo dňa 28.4.2018 (sobota)

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. srdečne pozývajú na 12.ročník plavenia dreva v drevenom vodnom žľabe Rakytovo konanom dňa 28. apríla 2018 (sobota). Zahájenie plavenia je o 9 hod 30 min s ukážkami plavenia v čase medzi 10,30 hod až 12,00 hod. 

Počas plavenia budú robené ukážky práce lesníkov formou lesnej pedagogiky. Akcia je realizovaná v rámci lesníckych dní organizovaných NLC Zvolen.

12.03.2018

Webra solutions s.r.o