Ponuka práce vo výkone prečistky

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. hľadajú dodávateľov prác vo výkone prečistky (prerezávky, plecie ruby)

Objem prác pre rok 2017 - 80 ha. Cena  5 €/Nh (cca 160 - 180 €/ha). Cena bude vypočítaná na základe normy spočítaním počtu vyrezaných pníkov na skusných plochách. Zásahy realizovať v ihličnatých aj listnatých porastoch do úrovne.

Podmienka - platný živnostenský lista a oprávnenie na obsluhu motorovej píly.

Kontakt - Ing.Jankov - 0902914177

                 Ing.Apfel    - 0902914170

01.08.2017

Webra solutions s.r.o