Plavenie v drevenom vodnom žľabe Rakytovo - pozvánka na otvorenie plavebnej sezóny rok 2019

Mestské lesy Banská Bystricas.r.o. si Vás dovoľujú pozvať na otvorenie 13. plavebnej sezóny v roku 2019 v drevenom vodnom žľabe Rakytovo.

Otvorenie plavenia sa uskutoční  o 9 hod.  v rámci lesníckych dní organizovaných NLC Zvolen dňa 26.4.2019 (piatok) o 9 hod. v drevenom vodnom žľabe Rakytovo, ktorý sa nachádza  pri obci Dolný Harmanec.

V rámci plavenia bude odprezentovaná história budovania drevených vodných žľabov na území lesov mesta Banská Bystrica, bude zrealizovaná ukážka plavenia dreva a v rámci lesnej pedagogiky bude pre návštevníkov možnosť zúčastniť sa vedomostnej súťaže o lese a lesnom ekosystéme. Občerstvenie bude zabezpečené.

11.03.2019

Webra solutions s.r.o