Plavenie v drevenom vodnom žľabe v roku 2020 zrušené

Vzhľadom na svetovú pandémiu Covid19 je naša každoročná akcia otvárania plavebnej sezóny vo vodnom žľabe Rakytovo zrušená. Tešíme sa na plavenie v roku 2021 a želáme vám veľa zdravia.

10.04.2020

Webra solutions s.r.o