Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. úspešne realizujú investíciu rekonštrukcie lesných ciest

Názov: Rekonštrukcia lesných ciest - Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.

Hlavný cieľ projektu: Cieľom realizovaného projektu je rekonštrukcia lesných ciest

  • Šípovo - Harmančok
  • Cenovo - Hančky v oblasti lesa rubnej veľkosti (doby)

za účelom zlepšenia ekonomickej výkonnosti v podniku, zlepšenie technického stavu lesných ciest čo má dopad na kvalitu životného prostredia (znižovanie erózie a degradácie pôdy, zhutňovanie).

Rekonštrukcia uvedených lesných ciest bude z kategórie 3L na 2L, ktorej hlavným cieľom je vytvorenie vyššek bezpečnosti jazdy po lesnej ceste a zamedzenie znehodnocovaniu cestného telesa pre sezónne využívanie.

Účelové komunikácie budú zabezpečovať sezónnu prevádzku pre nákladné autmobily a lesnú kolesovú techniku používanú žiadateľom ako aj prístup hasičšskej techniky so súčasným zohľadňovaním cieľov ochrany biodiverzity a zlepšiť verejno - prospešné funkcie lesov./userfiles/file/MSL%20BB_info%20na%20web.docx

12.06.2018

Webra solutions s.r.o