NOVINKY

LESNÁ PEDAGOGIKA

30.09.2020 Spoločnosť Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. ponúka základným a materským školám v Banskej Bystrici a užšom okolí služby v oblasti ...

Propagácia náučného chodníku Serpentíny Urpín Slovenskou agentúrou životného prostredia

15.04.2020 Ďakujeme Slovenskej agentúre životné prostredia za spropagovanie nášho Náučného chodníku Serpentíny Urpín v rámci uvedenia príkladov ...
Webra solutions s.r.o