NOVINKY

Prezentácia prírode blízkeho obhospodarovania lesov v lesoch mesta Banská Bystrica na konferencii.

15.05.2020 Prírode blízke obhospodarovanie lesov v lesoch mesta Banská Bystrica  bude jednou z deviatich tém konferencie, ktorá  predstaví inovátorov ...

Propagácia náučného chodníku Serpentíny Urpín Slovenskou agentúrou životného prostredia

15.04.2020 Ďakujeme Slovenskej agentúre životné prostredia za spropagovanie nášho Náučného chodníku Serpentíny Urpín v rámci uvedenia príkladov ...

Plavenie v drevenom vodnom žľabe v roku 2020 zrušené

10.04.2020 Vzhľadom na svetovú pandémiu Covid19 je naša každoročná akcia otvárania plavebnej sezóny vo vodnom žľabe Rakytovo zrušená. Tešíme ...

Lesy v okolí Banskej Bystrice – zaujíma nás Váš názor

26.03.2020 Les plní širokú škálu rôznych funkcií, ktorých úžitky sú známe ako ekosystémové služby lesov.  Národné ...

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. oslávili 25.výročia založenia firmy.

03.02.2020 Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. z príležitosti 25.výročia založenia firmy pripravili na Radnici  slávnostný program pre 100 pozvaných hostí. ...

Prírode blízke hospodárenie v lese na Mestských lesoch Banská Bystrica s.r.o. ocenené v rámci súťaže

02.10.2019 Laureátom súťaže ENIROMESTO 2019, ktorej hlavným cieľom je oceniť a zviditeľniť mestá aktívne uplatňujúce environmentálnu politiku nielen vo svojich ...
Webra solutions s.r.o