NOVINKY

Pozvánka na 12.ročník plavenia v drevenom vodnom žľabe Rakytovo dňa 28.4.2018 (sobota)

12.03.2018 Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. srdečne pozývajú na 12.ročník plavenia dreva v drevenom vodnom žľabe Rakytovo konanom dňa 28. apríla 2018 (sobota). Zahájenie ...

Predaj dreva na pni - ponuka

01.09.2017 Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. ponúkajú drevnú hmotu na predaj na pni. V JPRL 33a LC Mestské lesy Banská Bystrica - Uľanka, cca 800 m3, porast sa nachádza ...

Ponuka práce vo výkone prečistky

01.08.2017 Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. hľadajú dodávateľov prác vo výkone prečistky (prerezávky, plecie ruby)Objem prác pre rok 2017 - 80 ha. Cena  5 €/Nh (cca 160 - 180 €/ha). ...

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. podporujú projket

01.06.2017 Projekt "Zamestnanosť a zamestnateľnosť, základný predpoklad začleňovania Rómov" je realizovaný s finančnou podporou MV SR, ÚS vlády SR pre rómske komunity.userfiles/file/Medzitrh%20pr%C3%A1ce/plagat_mrk_2(1).pdf ...

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. úspešne realizujú investíciu výstavba Lesnej cesty Hančky - Krup

01.05.2017 Výstavbu protipožiarnej lesnej cesty Hančky – Krupné uhlisko v dĺžke 3151 m realizujeme za účelom zlepšenia prístupu lesných porastov pre ich ochranu v prípade vzniku požiaru, nakoľko v ...
Webra solutions s.r.o