KONTAKT

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
Dolný Harmanec č,51
Dolný Harmanec 976 03

Konateľ s.r.o.
Ing. Blažej Možucha
mobil: 0903527141, 0903518159
t.č.:
e-mail: b.mozucha@lesybb.sk

Hlavný inžinier
Ing. Eduard Apfel
mobil: 0902914170
t.č.:
e-mail: e.apfel@lesybb.sk

Vedúci odbytu
Ing. Jaroslav Bacúr
mobil: 0904657452
t.č.:
e-mail: j.bacur@lesybb.sk

Vedúci účtovník
Alena Zúbeková
mobil: 911463869
t.č.:
e-mail: a.zubekova@lesybb.sk
 
Asistent riaditeľa, pokladník, PaM

Mgr. Iveta Mikulová

mobil: 0911463886

e-mail: i.mikulova@lesybb.sk

Vedúci polesia
Ing.Peter Valent
mobil: 0910798401
t.č: 0484198121

e-mail: petervalent@post.skZástupca vedúceho polesia – pestovateľ
Ing. Jozef Jankov, PhD., MBA
mobil: 0902914177
t.č: 0484198121

e-mail: harmanec@lesybb.sk

Vedúci LO Japeň
Peter Nemčok
mobil: 0902914171

Vedúci LO Čierne
Martin Seredy
mobil: 0902914172

Vedúci LO Zalámaná
Ing. Ján Dobrota
mobil: 0915825402

Vedúci LO Breziny
Peter Dzurák
mobil: 0907764684

Vedúci LO Čabraď
Ján Parobok
mobil: 0902914175

Vedúci LO Laskomer
Ing.Ján Doboš
mobil: 0902914176

Vedúca ES
Ingrid Machalová
mobil:  0911483479
 

Webra solutions s.r.o