JASKYNE A SKALNÉ ÚTVARY

Dolná Túfna foto Ing.Apfel
Horná Túfna foto Ing.Apfel
Vstup Dolná Túfne foto Ing.Apfel
Okno v Okrúhlej f.Apfel
Okrúhla f.Apfel
Okrúhla jaskyna f.Apfel
Okrúhla 2 f.Apfel
Previs f.Apfel
Previs Okrúhla f.Apfel
Svrčinník skalná hlava f.Apfel
Napriek gravitácii Svrčinník f.Apfel
Slimák Svrčinník f.Apfel
Skalná žiletka Svrčinník f.Apfel
Skalný výtvorSvrčinník f.Apfel
Webra solutions s.r.o