II. kolo v OB 2009

rodina v akcii foto Apfel
prípravy na štart foto Apfel
cieľ foto Apfel
opekanie foto Apfel
štart foto Apfel
sústredenie na štarte foto Apfel
najmenší bežci foto Apfel
najmenší víťazi foto Apfel
víťazi foto Apfel
Webra solutions s.r.o