Foto

Náučný chodník Serpentíny Urpín - slávnostná lavička foto E.Apfel
Náučný chodník Serpentíny Urpín - slávnostná lavička2 foto E.Apfel
Náučný chodník Serpentíny Urpín - slávnostná lavička 3 foto E.Apfel
Náučný chodník Serpentíny Urpín infotabula Úvod foto E.Apfel
Náučný chodník Serpentíny Urpín plastika stepníka foto E.Apfel
Náučný chodník S-U infotabula č.2 Náš kamenný domov foto E.Apfel
Náučný chodník S-U infot.č.3 - Z lesa ku hviezdam foto.E.Apfel
Náučný chodník po údržbe Serpentíny Urpín foto E.Apfel
Náučný chodník S-U infotabula č.4 Štedrosť lesa foto E.Apfel
Náučný chodník S-U infotabuľa č.5 Lesné biotopy Urpínu foto E.Apfel
Náučný chodník S-U údržba chodníku2 foto E.Apfel
Náučný ch. S-U vyhliadka foto E.Apfel
Náučný CH S-U preliezka na st. č.7 foto E.Apfel
Náučný Ch. S-U infot. č.7 Vtáky a ich domčeky foto E.Apfel
Náučný Ch. S-U plastika na stanovišti Vtáky a ich domčeky foto E.Apfel
Náučný Ch. S-U vtáčia búdka foto E.APfel
Náučný Ch. S-U zvonkohra foto E.Apfel
Náučný CH S-U info. na stan.č.7 Hmyz a jeho význam foto E.Apfel
Náučný Ch. S-U infotabula Hmyz foto E.Apfel
Náučný Ch. S-U infotabula č.8 Urpínska lesostep foto E.Apfel
Náučný Ch. S-U infotabula č.9 Pohľady z Vartovky foto E.Apfel
Náučný Ch. S-U infot. č.10 Čo robí lesník foto E.Apfel
Náučný Ch. S-U plastika na č.10 foto E.Apfel
Náučný Ch. S-U smerovník foto E.Apfel
Náučný Ch. S-U stanovište č. 11 foto E.Apfel
Náučný Ch. S-U detail infotabule Letokruhy foto E.Apfel
Náučný Ch. S-U infot. Spoznajte nás foto E.Apfel
Náučný Ch S-U bočný pohl. na stan. č.11 foto E.Apfel
Náučný Ch. S-U detail poznávania z infotabule foto E.Apfel
Náučný Ch. S-U označenie stromu pre poznávanie - smrek obyčajný foto E.Apfel
Náučný Ch. S-U označenie javor horský foto E.Apfel
Náučný CH S-U oddychové miesto foto E.Apfel
Náučný CH S-U infot. č.12 Práca s verejnosťou foto E.Apfel
Náučný CH S-U infot. č.13 Záver foto E.Apfel
Náučný Ch. S-U infot. č.13 celkový pohľad foto E.Apfel
Náučný Ch. S-U smerovník na Žltých pieskoch foto E.Apfel
Otvorenie Náučného chodníku Serpentíny -Urpín primátorom P.Gogolom foto.P.Dzurák
Otvorenie Náučného Ch. lesná pedagogika vedená primátorom P.Gogolom foto P.Dzurák
Primátor P.Gogola skúša žiakov pri otvorení Náučného chodníku foto P.Dzurák
Kontrola súťaže pri otvorení Náučného chodníku foto P.Dzurák
Otvorenie Náučného CH deti na preliezke foto P.Dzurák
Otvorenie Náučného CH - deti skúšajú zvonkohru foto P.Dzurák
Otvorenie Náučného Ch. deti pri Urpínskej lesostepi foto P.Dzurák
Otvorenie Náučného CH infotab. č.9 foto P.Dzurák
Webra solutions s.r.o