Jelenia zver

  Cenník lovu jelenej zveri pre rok 2009
 
Porovnanie
body
hmotnosť
 
 
150 CIC

3.4-4.7 kg

 
 
160 CIC

3.6-5.4 kg

 
bronz od:
170 CI

4.5- 6.5 kg

 
 
180 CIC

5.4- 7.0 kg

 
striebro od:
190 CIC

6.1- 8.5 kg

 
zlato od:
210 CIC

7.9-10.0 kg

 
 
 
 
Doba lovu:
1.9. - 31.12
 
Ruja:
približne od 10.9. do 15.10
 
 
 
 
 
ODSTRELOVÝ POPLATOK
 
 
Hmotnosť parožia: 
€                Sk
€/g
Jelenica, jelienča
 
66           1988
 
Ihličiak
 
116          3 495
 
 
 
 
 
Jeleň do
2,49 kg
432        13 014
 
 

2,50-2,99 kg

564        16 991
 
 

3,00-3,49 kg

714        21 510
 

         od

3,50-3,99 kg

863        25 999
 
 

4,00-4,49 kg

1095        32 988
 
 

4,50-4,99 kg

1328        40 007
 
         od
5,00 kg
1394        41 996
+0,5
 
6,00 kg
1826        55 010
+1,0
 
7,00 kg
2655        79 984
+1,0
 
8,00 kg
3319        99 988
+1,0
 
9,00 kg
4315      129 993
+1,0
 
10,00 kg
5311      159 999
+1,1

Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste bez zrážky.

 
 
 
 
€           Sk
Postrelenie:
Jeleň (vo veku 3-5 rokov)
 
 332   10 002
 
Jeleň (vo veku 6 a viac r.)
 
 664    20 004
 
Jelenica, jelienča, ihličiak
50      1 506
Koža z jeleňa
 
 
99      2 982
Stornopoplatok:
 
 
332    10 002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAUŠÁLNA PONUKA
 
 
 
 
 
Jeleň s hmotnosťou parožia do 3 kg

5 dní pobytu v revíri (10 poľovníckych vychádzok)
Paušálna cena 664 € (20 004 Sk)
Súčasťou paušálnej ceny je:
odstrelový poplatok za 1 jeleňa s hmotnosťou parožia do 3 kg,
organizačný poplatok,
ubytovanie počas 5 nocí,
vyvarenie a vybielenie trofeje,
doprava v revíri.

 
Nepoľujúca osoba
17 € (512 Sk) za 1    deň
 
 
Predlženie pobytu lovca
33 € (994 Sk) za 1 deň
 
 
Stornopoplatok
166 € (5 000 Sk)
 
 

Vrátená čiastka v prípade neulovenia jeleňa je 332 € (10 002 Sk).
Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím bez spodnej čeluste bez zrážky.

Po ulovení jedného jelena s hmotnosťou parožia do 3 kg bude poľovníkovi počas pobytu poskytnutá 20% zľava z individuálneho odstrelového poplatku podľa tohto cenníka na lov ďalšieho jeleňa do 3 kg, jeleňa ihličiaka, jelenice, jelienčaťa a diviačej zveri.

 
 
 
 
Jeleň s hmotnosťou parožia do 5 kg (rozpätie 3,00 - 5,00 kg)

5 dní pobytu v revíri (10 poľovníckych vychádzok)
Paušálna cena 1494 € (45 008 Sk)
Súčasťou paušálnej ceny je:
odstrelový poplatok za 1 jeleňa s hmotnosťou parožia do 5 kg,
organizačný poplatok,
ubytovanie počas 5 nocí, stravovanie
vyvarenie a vybielenie trofeje,
doprava v revíri.

 
Nepoľujúca osoba
33 € (994 Sk) za 1 deň
 
 
Predlženie pobytu lovca
50 € (1 506 Sk) za 1 deň
 
 
Stornopoplatok
332 € (10 002 Sk)
 
 

Vrátená čiastka v prípade neulovenia jeleňa je 929 € ( 27987 Sk).
Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste bez zrážky.

Po ulovení jedného jeleňa s hmotnosťou parožia do 5 kg bude polovníkovi pocas pobytu poskytnutá 20% zľava z individuálneho odstrelového poplatku podľa tohto cenníka na lov ďalšieho jeleňa do 5 kg, jeleňa ihličiaka, jelenice, jelienčaťa a diviačej zveri.

 
 
 
 
Jeleň s hmotnosťou parožia do 7 kg (rozpätie 5,00 - 7,00 kg)

5 dní pobytu v revíri (10 poľovníckych vychádzok)
Paušálna cena 2489 € (74 984 Sk)
Súčasťou paušálnej ceny je:
odstrelový poplatok za 1 jeleňa s hmotnosťou parožia do 7 kg,
organizačný poplatok,
ubytovanie počas 5 nocí, stravovanie
vyvarenie a vybielenie trofeje,
doprava v revíri.

 
Nepoľujúca osoba
33 € (994 Sk) za 1 deň
 
 
Predlženie pobytu lovca
50 € (1 506 Sk) za 1 deň
 
 
Stornopoplatok
332 € (10 002 Sk)
 
 

Vrátená čiastka v prípade neulovenia jeleňa je 1992 € (60 011 Sk).
Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste bez zrážky.

Po ulovení jedného jeleňa s hmotnosťou parožia do 7 kg bude poľovníkovi počas pobytu poskytnutá 20% zľava z individuálneho odstrelového poplatku podľa tohto cenníka na lov ďalšieho jeleňa do 7 kg, jeleňa ihličiaka, jelenice, jelienčaťa a diviačej zveri .

 

Webra solutions s.r.o