PUBLIKÁCIE

Prírode blízke pestovanie lesov v strmých terénoch  lesného majetku mesta Banská Bystrica.

príspevok na medzinárodnú konferenciu konanú v dňoch 3. a 4. októbra 2018 na Sliači "Sliačske poobhliadnutie - moderné prírode blízke hospodárenie vo svetle záverov medzinárodnej konferencie Sliač 1956, venovanej výberkovému hospodáreniu v lesoch".

/userfiles/file/Pr%C3%ADrode%20bl%C3%ADzkeho%20pestovania%20lesov%20v%20MLBB.docx

 

Plnenie  environmentálnych funkcií lesa v lesoch Mesta  Banská Bystrica

“Krajina je obrazom ľudí v nej žijúcich”

príspevok na medzinárodnú konferenciu Mestských lesov Košice a.s. konanú v dňoch 17. a  18. októbra 2018   „Symbióza produkčných funkcií a verejno-prospešných služieb v lesoch“.

/userfiles/file/MLBB%20-%20pr%C3%ADspevok%20Ko%C5%A1ice%20environment%C3%A1lne%20.docx

 

Prírode blízke pestovanie lesa a nákladovost

Na stiahnutie

Príručka pre prírode blízke obhospodarovanie lesa v územiach Natura 2000.7z

Na stiahnutie

Kniha Lesy mesta Banská Bystrica

Na stiahnutie

Príručka pre prírode blízke obhospodarovanie lesa v územiach Natura 2000

Na stiahnutie

Webra solutions s.r.o