gallery

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. úspešne realizujú investíciu výstavba Lesnej cesty Hančky - Krupné uhlisko financovanej z PRV SR 2014 - 2020

Výstavbu protipožiarnej lesnej cesty Hančky – Krupné uhlisko v dĺžke 3151 m realizujeme za účelom zlepšenia prístupu lesných porastov pre ich ochranu v prípade vzniku požiaru, nakoľko v súčasnosti tu neexistuje žiadna lesná cesta. Investícia vo výške 382 878,48 € bez DPH bude hradená zo zdrojov EU a štátu.

userfiles/file/LC%20Hancky-Krupne%20uhlisko/DSC_0314.JPG,userfiles/file/LC%20Hancky-Krupne%20uhlisko/DSC_0318.JPG,userfiles/file/LC%20Hancky-Krupne%20uhlisko/DSC_0520.JPG,userfiles/file/LC%20Hancky-Krupne%20uhlisko/MSL%20BB_info%20na%20web.docx


lesy
Webra solutions s.r.o