SRNČIA ZVER


Porovnanie body hmotnost
  75 CIC 240-340 g
  95 CIC 330-420 g
bronz od: 105 CIC 330-420 g
striebro od: 115 CIC 390-510 g
zlato od: 130 CIC 430-570 g
Doba lovu: 16.5.- 30. 9 srnec
  1.9.- 30.11. srna, srnča  
Ruja: približne od 15.7. do 10.8.

ODSTRELOVÝ POPLATOK
  Hmotnosť parožia Sk
Srna, srnca   1300
Ihličiak (vo veku 1 rok)   2400
Srnec do 249 g 6 700
od 250 g 6 700 +76
  300 g 10 500 +176
  350 g 19 300 +360
  400 g 37 300 +626
  450 g 68 600 +892
  500 g 113 200 +1445
Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím bez spodnej čeluste so zrážkou 90 g.

    Sk
Postrelenie: Srnec 5500
  Ihličiak, srna, srnča 1100
Koža:   600
Stornopoplatok:   3000


PAUŠÁLNA PONUKA

Srnec s hmotnosťou parožia do 300 g

(Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste so zrážkou 90 g.)
3 dni pobytu v revíri (6 poľovníckych vychádzok)
Paušálna cena 12 000 Sk
Súčasťou paušálnej ceny je:
odstrelový poplatok za 1 srnca s hmotnosťou parožia 300 g,
organizačný poplatok,
zverina z 1 uloveného srnca,
ubytovanie počas 3 nocí,
vyvarenie a vybielenie trofeje,
doprava v revíri.
Nepoľujúca osoba 600 Sk za 1 deň
Predlženie pobytu lovca 1 200 Sk za 1 deň
Stornopoplatok 3 000 Sk

Vrátená ciastka v prípade neulovenia srnca je 7 000 Sk.

Po ulovení jedného srnca s hmotnosťou do 300 g bude poľovníkovi počas pobytu poskytnutá 20% zľava z individuálneho odstrelového poplatku tohto cenníka na lov ďalšieho srnca do 300 g, srnca ihličiaka, lanštiaka a diviačaťa.

"Rodinná dovolenka"
Úlovok 1 srnca s hmotnosťou parožia do 300 g
(hmotnosť parožia = celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste so zrážkou 90 g.)
6 dní pobytu v revíri pre 4 osoby (z toho maximálne 2 poľujúce osoby)
Paušálna cena 24 000 Sk
Súčasťou paušálnej ceny je:
- odstrelový poplatok za 1 srnca s hmotnosťou parožia do 300 g,
- odstrelový poplatok za 1 srnca - ihličiaka, alebo 1 lanštiaka, príp. diviačaťa,
- organizačný poplatok,
- divina z 1 uloveného srnca,
- vyvarenie a vybielenie trofeje,
- ubytovanie počas 6 nocí pre 4 osoby,
- doprava v revíri.
Osoba navyše 600 Sk za 1 deň
Stornopoplatok 6 000 Sk
Vrátená čiastka v prípade neulovenia srnca s hmotnosťou parožia do 300 g je 6 500 Sk a 1 000 Sk v prípade neulovenia ihličiaka alebo lanštiaka, príp. diviačaťa.

Pri úlovku ďalšieho srnca s hmotnosťou parožia do 300 g, srnca ihličiaka, lanštiaka a diviačaťa bude poľujúcim osobám počas pobytu poskytnutá 20% zľava z individuálneho odstrelového poplatku podľa tohto cenníka.


Webra solutions s.r.o